آخرین اخبار : 

سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس برنامه ریزی (فقط 2400 تومان)

سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس برنامه ریزی (فقط 2400 تومان)

سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس برنامه ریزی 96 این بسته دارای مشخصات زیر میباشد سوالات اصل دفترچه (آزمونهای فراگیر ۱ و ۲ و ۳ – آموزش و پرورش – تامین اجتماعی – دستیاران ستادی – دیوان محاسبات – قوه قضاییه)